AVG Privacyverklaring

AVG PRIVACY VERKLARING

gevestigd en praktijk houdend ‘Dayessage’ hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. Deze Privacy Verklaring informeert u over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt zijn en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door worden aangeboden.

Artikel 1. Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan.
Dayenne Hoofwijk is eigenaar van de website en massagepraktijk ‘Dayessage’. De host van deze website is STRATO. Voor vragen kunt u terecht bij:
Dayenne Hoofwijk – Dayessage
Esstraat 5
6101 JP te Echt
06-12474140
info@massagepraktijkdayessage.nl
KvK: 66877245

Bij het maken van een afspraak wordt naar telefoonnummer en/of emailadres van cliënt gevraagd. Intakegegevens, naam, telefoonnummer, email en afspraak worden vast gelegd voor zakelijke doeleinden bij ‘Dayessage’. Hieronder wordt verstaan:

  • het vastleggen van de afspraak met cliënt;
  • telefoonnummer of email wordt gebuikt om cliënt op de hoogte te stellen bij tussenkomst of wijziging afspraak.
  • intakegegevens worden gebruikt om voldoende geïnformeerd te zijn om een juiste behandeling/massage te geven.

Persoonsgegevens worden bewaard op onderstaand formulier: AVG Privacy wet klantformulier.pdf

Artikel 2. Doorgifte aan derden.
‘Dayessage’ geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij a) De doorgifte geschiedt aan een door voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3. Beveiliging van gegevens.
‘Dayessage’ maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die ontvangt.

Artikel 4. Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens.
U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@massagepraktijkdayessage.nl

Artikel 5. Cookies.
Het is mogelijk dat tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid.
‘Dayessage’ heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die verwerkt zijn ten behoeve van en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7. Bewaartermijn.
‘Dayessage’ bewaart persoonsgegevens gedurende onbepaalde periode. Dit kan zolang als nodig zijn, zolang cliënt in behandeling is of door cliënt anders wordt aangegeven.

Artikel 8. Wijziging Privacy Verklaring.
Behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via ‘Dayessage’ bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van ‘Dayessage’ gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring.