Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ‘Massagepraktijk Dayessage’.

Massagepraktijk Dayessage hanteert Algemene Voorwaarden, waarvan wordt aangenomen dat deze gelezen zijn en cliënt hiermee akkoord gaat.

 1. De privacywet is van toepassing. Met ingang van 25-05-2018 is de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Zie ‘AVG Privacyverklaring’.
 2. Bij het maken van een afspraak wordt naar telefoonnummer en/of emailadres gevraagd.
 3. Bij een eerste afspraak wordt een intake gedaan. Hierbij wordt gevraagd naar (medische) informatie die van belang is om te weten voor het ondergaan van een massage/behandeling. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie, om op deze wijze een verantwoorde en veilige massage/behandeling te ontvangen.
 4. Bij wijzigingen in persoonlijke (medische) informatie, is cliënt zelf verantwoordelijk dit aan Massagepraktijk Dayessage door te geven.
 5. Alle informatie die Massagepraktijk Dayessage verkregen heeft, is vertrouwelijke informatie. Deze zal niet aan derden worden verstrekt, zonder schriftelijke toestemming van cliënt.
  Naast de afspraak, naam, emailadres en/of telefoonnummer, wordt vertrouwelijke informatie niet vastgelegd.
 6. Bij het door de cliënt verstrekken van onvolledige/onjuiste (medische) informatie, mag Massagepraktijk Dayessage cliënt weigeren en/of adviseren naar arts of therapeut.
 7. Bij koorts, griep, 1e trimester zwangerschap en acute ontstekingen/blessures vindt geen massage/behandeling plaats.
  Of massage/behandeling plaats vindt bij overige contra-indicaties (welke bekend zijn tijdens intake) wordt in overleg besloten door mij of door arts/therapeut. Er worden geen medische diagnoses gesteld.
 8. Bij vertraging van cliënt op tijdstip van afspraak, wordt van cliënt verwacht dit te melden bij Massagepraktijk Dayessage.
 9. Betaling verloopt digitaal, contant of pin en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
 10. Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor een massage/behandeling en zijn niet inwisselbaar tegen contanten. Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen of anderszins aan te tasten.
 11. Tariefwijzigingen worden automatisch doorgevoerd.
 12. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na datum betaald te zijn.
 13. Massagepraktijk Dayessage is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures, medicijngebruik en overgevoeligheden.
 14. Massagepraktijk Dayessage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van cliënt.
 15. Hygiëne staat voorop bij Massagepraktijk Dayessage. Er wordt van cliënt verwacht dat hij/zij hiervoor zorg draagt.
 16. Massagepraktijk Dayessage biedt/geeft geen erotische of seksuele massages. Cliënten die hier verzoek naar doen, worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 17. Bij het betreden van Massagepraktijk Dayessage verklaart cliënt hiermee akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.